Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng


I. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bào mật thông tin của khách hàng là trách nhiệm to lớn của Gỗ Việt. Vì vậy, Gỗ Việt cam kết thực hiện một chính sách bảo mật thông tin nghiêm ngặt dưới đây.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Thời gian lưu trữ thông tin

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH MTV XD TM SX Gỗ Việt là một trong những công ty chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại vật liệu cách âm, cách nhiệt, chống cháy, phụ kiện ngành cách âm, cách nhiệt, thiết bị phòng sạch kho lạnh có địa chỉ tại 97 Thành Công, Phường Tân Thành, Tân Phú, HCM.

5. Cách chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Mục đích
Điều khoản sử dụng này được lập ra với mục đích xác lập một thỏa thuận giữa Ban quản trị (sau đây gọi tắt là "Chúng tôi") website govietpro.com (sau đây gọi tắt là "website") và bạn khi bạn người sử dụng website. Bạn cần tuân thủ các các điều khoản và điều kiện sử dụng website được nêu ra trong văn bản.

1. Đăng ký thành viên

2. Sử dụng tài khoản

3. Bảo mật thông tin

4. Giải quyết tranh chấp

5. Các điều khoản khác

Chúng tôi có quyền thay đổi các tính năng và nội dung của website (bao gồm Điều khoản sử dụng này) mà không cần thông báo trước. Do vậy, Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên cập nhật các thông tin trên website để nắm bắt các thông báo từ Chúng tôi.